O nas

Szukasz dobrego Biura Rachunkowego ?
  Oczekujesz czegoś więcej niż tylko zaksięgowania dokumentów ?
Nie szukaj dalej, tylko umów się z nami na spotkanie, na którym przekonasz się, że nasza wiedza i doświadczenie księgowe są dokładnie tym czego szukasz. Czy przyszło Ci kiedyś do głowy, że biura rachunkowe mogą się od siebie różnić właśnie procesem księgowania? Wielu naszych obecnych klientów docenia to w jaki sposób przebiega to u nas, gdyż dzięki rzetelnej kilkukrotnej weryfikacji przez specjalistów Twoje dokumenty zostaną zaksięgowane poprawnie, zgodnie z przepisami i na Twoją korzyść. Świadczymy usługi księgowe na najwyższym poziomie, bazując na bogatej wiedzy i doświadczeniu zbieranym już od 2010 roku.
  Mogą Państwo w stu procentach zaufać naszemu zespołowi, który skutecznie odciąży Państwa od konieczności wypełniania obowiązków księgowych i rachunkowych w firmie.
Czym się zajmujemy ?
Pełna Księgowość
Książka przychodów i rozchodów
Ryczałt ewidencjonowany
Obsługa kadrowo – płacowa
Usługi pozostałe

Oferta

Pełna Księgowość
 • prowadzenie rejestrów VAT sprzedaży i zakupów / kosztów
 • sporządzanie deklaracji dotyczących podatku od towarów i usług (VAT)
 • sporządzanie informacji podsumowujących (VAT-UE) oraz zgłoszeń INTRASTAT
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych (księga główna i księgi pomocnicze)
 • prowadzenie rozliczeń operacji w walutach obcych, w tym WDT, WNT, import i eksport
 • rozliczenia w zakresie podatku dochodowego (PIT) właścicieli / wspólników
 • rozliczenia w zakresie podatku dochodowego (CIT) spółek
 • rozliczenia i deklaracje ZUS właścicieli
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych wraz z naliczaniem odpisów amortyzacyjnych (dla celów bilansowych i podatkowych)
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • bieżące udzielanie porad dotyczących poprawności dokonywanych operacji gospodarczych w kontekście sytuacji finansowej firmy oraz obowiązujących przepisów prawa
 • rozliczenia roczne i sporządzenie zeznań podatkowych (m.in. PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38)
 • pośrednictwo i współpraca z urzędami skarbowymi, ZUS itd.
 • kontrola należności i zobowiązań
 • bieżący monitoring sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
 • sporządzanie pełnych i skróconych sprawozdań finansowych
 • sporządzanie dodatkowych raportów i sprawozdań na potrzeby innych instytucji
 • sporządzanie dodatkowych raportów i sprawozdań na potrzeby zarządu / właścicieli / rady nadzorczej
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych do GUS
 • współpraca z biegłym rewidentem podczas badania sprawozdania finansowego
 • wsparcie merytoryczne w przypadku kontroli podatkowych i skarbowych;
 • inne usługi na życzenie klienta
 • Książka przychodów i rozchodów
 • prowadzenie rejestrów VAT sprzedaży i zakupów / kosztów;
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych;
 • sporządzanie deklaracji dotyczących podatku od towarów i usług (VAT);
 • rozliczenia w zakresie podatku dochodowego (PIT) właścicieli;
 • rozliczenia i deklaracje ZUS właścicieli;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wraz z naliczaniem odpisów amortyzacyjnych;
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia;
 • bieżące udzielanie porad w zakresie przepisów prawa podatkowego;
 • rozliczenia roczne i sporządzanie zeznań podatkowych (m.in. PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38);
 • inne usługi na życzenie klienta.
 • Ryczałt ewidencjonowany
 • miesięczne naliczanie podatku (PPE);
 • bieżące prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku (VAT);
 • rozliczenia w zakresie podatku dochodowego (PIT) właścicieli;
 • rozliczenia i deklaracje ZUS właścicieli;
 • rozliczenia roczne i sporządzanie zeznań podatkowych
 • inne usługi na życzenie klienta
 • Obsługa kadrowo – płacowa
 • umowy o pracę - naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac - wszystkie elementy wynagrodzenia (zasadnicze stałe, zmienne, dodatki, potracenia, urlopy, chorobowe, nadgodziny itd);
 • umowy cywilnoprawne (zlecenia, o dzieło) - przygotowywanie umów i rachunków do nich, naliczanie wynagrodzeń;
 • inne formy - kontrakty menedżerskie, wynagrodzenia rad nadzorczych itd.;
 • obsługa płacowa ekspatów
 • rozliczenia z ZUS, w szczególności naliczanie składek i sporządzanie deklaracji;
 • sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych do ZUS płatników i ubezpieczonych (pracowników i właścicieli);
 • przygotowanie raportów dla ubezpieczonych (RMUA);
 • miesięczne rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT);
 • sporządzenie rozliczeń rocznych i deklaracji (m.in. PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-40, IFT-1);
 • sporządzanie deklaracji PFRON;
 • dokonywanie przelewów wynagrodzeń na rachunki bankowe pracowników;
 • dokonywanie przelewów składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy;
 • prowadzenie akt osobowych pracowników;
 • bieżąca obsługa zatrudnionych, mi.in. zaświadczenia o zatrudnieniu, wynagrodzeniu, wnioski do ZUS;
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników;
 • prowadzenie kart urlopowych;
 • pilnowanie terminów badań okresowych i szkoleń BHP pracowników;
 • inne usługi na życzenie klienta.
 • Usługi pozostałe
 • prowadzenie księgowości projektów dofinansowywanych ze środków UE lub innych instytucji
 • sporządzanie dokumentacji kredytowych, pełna obsługa w trakcie realizacji wniosku kredytowego, monitorowanie aż do momentu podpisania umowy z bankiem
 • przygotowanie dowolnych, uzgodnionych z klientem, raportów i zestawień - okresowe i jednorazowe
 • przygotowanie analiz finansowych
 • opracowywanie polityki rachunkowości wraz z planem kont (zakładowy plan kont)
 • sporządzanie rozliczeń rocznych PIT osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
 • Cennik

  1. EWIDENCJA RYCZAŁTU BEZ VAT
  od 1 do 20 szt. dokumentów 130 zł
  od 21 do 30 szt. dokumentów 150 zł
  powyżej 31 szt. dokumentów DO NEGOCJACJI
  2. EWIDENCJA RYCZAŁTU Z VAT
  od 1 do 20 szt. dokumentów 160 zł
  od 21 do 30 szt. dokumentów 200 zł
  powyżej 31 szt. dokumentów DO NEGOCJACJI
  3. KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BEZ VAT
  od 1 do 20 szt. dokumentów 150 zł
  od 21 do 30 szt. dokumentów 200 zł
  powyżej 31 szt. dokumentów DO NEGOCJACJI
  4. KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Z VAT
  od 1 do 20 szt. dokumentów 180 zł
  od 21 do 30 szt. dokumentów 240 zł
  powyżej 31 szt. dokumentów DO NEGOCJACJI
  5. OFERTA KADROWO PŁACOWA
  UMOWA ZLECENIE 40 zł za osobę
  UMOWA O DZIEŁO 40 zł za osobę
  UMOWA O PRACĘ 60 zł za osobę
  6. POZOSTAŁE USŁUGI
  CENA DO UZGODNIENIA

  Kontakt

  Adres
  ul.Św. Czesława 6 61-575 Poznań
  E-mail: biuro@standardbr.pl Phone: 502 227 450